લખાણ માટે

વ્યક્તિગત માહિતીનું સંચાલન

આ વેબસાઇટ (ત્યારબાદ "આ સાઇટ" તરીકે ઓળખાય છે) ગ્રાહકો દ્વારા આ સાઇટના ઉપયોગમાં સુધારો કરવાના હેતુ માટે, accessક્સેસ ઇતિહાસ પર આધારિત જાહેરાત, આ સાઇટની વપરાશની સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખવી, વગેરે કરવા માટે કૂકીઝ અને ટ tagગ્સ જેવી તકનીકીઓનો ઉપયોગ કરે છે. . "સંમત" બટન અથવા આ સાઇટને ક્લિક કરીને, તમે ઉપરોક્ત હેતુઓ માટે કૂકીઝના ઉપયોગ માટે અને અમારા ડેટાને અમારા ભાગીદારો અને ઠેકેદારો સાથે શેર કરવા માટે સંમત થાઓ છો.વ્યક્તિગત માહિતીના સંચાલન અંગેઓટા વોર્ડ કલ્ચરલ પ્રમોશન એસોસિએશન ગોપનીયતા નીતિકૃપયા આને અનુસરો.

હું સહમત છુ

કામગીરીની માહિતી

પ્રદર્શન કેલેન્ડર

 • 2021
 • 7
 • જુલાઈ
સુન મોન TUE બુધ THU એફઆરઆઈ એસએટી
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 • અનુસૂચિ
 • સ્થળ
 • શૈલી

 • અનુસૂચિ
 • સ્થળ
 • શૈલી

તમે આડા સ્ક્રોલ કરી શકો છો

 • 2021
 • 7
 • જુલાઈ
સુન મોન TUE બુધ THU એફઆરઆઈ એસએટી
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15

એસોસિએશન પ્રાયોજિત કામગીરી

ડેજેઓન સિટીઝન પ્લાઝા[પ્રોગ્રામનો ફેરફાર]મિગોનો મેજિક

16

એસોસિએશન પ્રાયોજિત કામગીરી

ડેજેઓન સિટીઝન પ્લાઝાચાલો તેને મોર બનાવીએ!સંગીતનું ફૂલ

એસોસિએશન પ્રાયોજિત કામગીરી

ડેજેઓન સિટીઝન પ્લાઝાએક દિવસીય સત્ર

એસોસિએશન પ્રાયોજિત કામગીરી

ડેજેઓન સિટીઝન પ્લાઝાસી ફ્રેન્ડ્સ કોન્સર્ટ-રહસ્યમય ટ્રેઝર બ ofક્સનું રહસ્ય-

17

એસોસિએશન પ્રાયોજિત કામગીરી

ડેજેઓન સિટીઝન પ્લાઝાલયબદ્ધ રસોડું

એસોસિએશન પ્રાયોજિત કામગીરી

ડેજેઓન સિટીઝન પ્લાઝા[આયોજિત સંખ્યાનો અંત]આપણે ગાઈશું?

એસોસિએશન પ્રાયોજિત કામગીરી

ડેજેઓન સિટીઝન પ્લાઝાહેપી અને મિત્રો

18

એસોસિએશન પ્રાયોજિત કામગીરી

ડેજેઓન સિટીઝન પ્લાઝાક્લાસિકને મળીને આનંદ થયો

19 20 21 22 23 24
25 26 27

એસોસિએશન પ્રાયોજિત કામગીરી

ડેજેઓન સિટીઝન પ્લાઝાકિઝુહિરો એબીસાવા કિમિકો ઇટો જતાં રહો

28 29 બંધ દિવસ 30

એસોસિએશન પ્રાયોજિત કામગીરી

ડેજેઓન સિટીઝન પ્લાઝા[હોલ્ડિંગ ટાઇમનો ફેરફાર]હિકોચિ, શિરાનો, મારુકો અતિથિ: ટીમ રોકેટ

31
             

ડેજેઓન સિટીઝન પ્લાઝા

146-0092-3 શિમોમારુકો, ઓટા-કુ, ટોક્યો 1-3

ખુલવાનો સમય 9: 00 થી 22: 00
* દરેક સુવિધા ખંડ માટે અરજી / ચુકવણી 9: 00-19: 00
* ટિકિટ આરક્ષણ / ચુકવણી 10: 00-19: 00
બંધ દિવસ વર્ષ-અંત અને નવા વર્ષની રજાઓ (ડિસેમ્બર 12-જાન્યુઆરી 29)
જાળવણી / નિરીક્ષણ / સફાઇ બંધ / કામચલાઉ બંધ